Reklamos rūšys ir savybės

Reklamos rūšys ir savybės

Žodis reklama kilęs iš lotynų kalbos žodžio reclamare – šaukti, šūkauti. Reklamai jau daugiau kaip 2500 metų.

Reklamą galima apibrėžti kaip trumpą, emocingai nuspalvintą informaciją, nukreiptą į potencialius pirkėjus, norint juos paskatinti atlikti įvairius veiksmus, susijusius su prekių ar paslaugų įsigijimu. Ji padeda vartotojui išsirinkti prekę, suteikia kryptingą poveikį atskiriems pirkėjams ir platiems vartotojų sluoksniams. Reklama taip pat padeda formuotis interesams, papročiams, požiūriams, įveikti klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir estetiniam žmonių auklėjimui. Ji susijusi su visuomenės nuomonės formavimu, todėl norint efektyviai naudotis reklama, būtina žinoti ne tik jos funkcionavimo mechanizmą šiuolaikinėje ekonomikoje, bet ir prigimtį.

• Reklama — tai vaizduojamojo meno rūšis.
• Reklama — tai socialinės veiklos rūšis, susidedanti iš įvairių reklamos priemonių ruošimo, gaminimo, platinimo, taip pat reklaminės veiklos organizavimo.
• Reklama – tai kontroliuojamas poveikis auditorijai masinės informacijos priemonėmis.
• Reklama – tai tam tikrų žmonių grupių informavimo būdai.
• Reklama – tai menas įsiūlyti vienintelį, labiausiai vykusį vartojimo motyvą kuo didesniam žmonių skaičiui.

Vienas garsiausių reklamos specialistų, D. Ogilvy‘is, reklamą apibrėžia kaip patį gyvybingiausią verslo elementą.

Reklamos esmė – tai specialiai paruošta, apdorota ir tam tikrai auditorijai perduodama informacija.

Reklamos tikslas – paraginti žmones atlikti kokį nors konkretų veiksmą, pvz. nusipirkti prekę, aplankyti parodą ir t.t.

Reklama yra informacijos dalis arba specifinė informacija, pasižyminti tam tikromis savybėmis:

1. Ji nėra tik techninių objekto parametrų išvardijimas. Norint įtikinti būsimą vartotoją įsigyti daiktą, būtina akcentuoti, kokią naudą žmogus turės, jei pasielgs taip, kaip jam yra siūloma;

2. Reklama visada turi tai, kas yra nauja, dar nežinoma vartotojui. Naujumo laipsnis kiekvienu konkrečiu atveju yra skirtingas;

3. Reklama yra kompaktiška, nepilna informacija. Ji charakterizuoja tik teigiamas objekto savybes ir ne visas, o tik tas, kurios konkrečiai auditorijai yra pačios svarbiausios;

4. Reklaminių tekstų kalba turi būti ekspresyvi, vaizdinga, originali ir išraiškinga.

Reklama turi teigiamų ir neigiamų savybių:

Teigiamos reklamos savybės:
– gebėjimas pritraukti didelę ir geografiškai išsibarsčiusią rinką;
– spausdintų informacijos šaltinių tiražas gali būti papildytas, kai leidinį vienas skaitytojas perduoda kitam;
– galimybė panaudoti daug ir įvairių informacijos perdavimo priemonių;
– reklaminius skelbimus dažnai apsupa redakcinė medžiaga (naujienos arba televizijos šou segmentas).
– Reklama sudaro sąlygas asmeniniams pardavimams: informuoja auditoriją ir kuria palankų požiūrį apie firmos produkciją.

Neigiamos reklamos savybės:
– reklamos skelbimų griežtas standartizavimas, lakstumo stygių;
– tokius skelbimus sunku pritaikyti skirtingoms vartotojų grupėms ir jų reikmėms;
– kai didelė masinės informacijos priemonių auditorija, nuolatos pateikiama; didelė reklamos dalis jos davėjui yra nenaudinga;
– kai kurios reklamos veiklos rūšys reikalauja didelių išlaidų, net jeigu sąnaudos vienam žiūrovui ar skaitytojui yra nedidelės;
– aukšta reklamos kaina veda prie to, kad ji daroma labai trumpa, daugelis skelbimų neturi pakankamos apimties informacijos, reikalingos auditorijai;
– kadangi reklama yra neasmeninio pobūdžio, jai labai sunku sulaukti grįžtamojo ryšio (atsiliepimo), o dažnai tai iš viso neįmanoma.

Taip pat galima būtų paminėti šias reklamai būdingas savybes – tai masiškumas, viešumas, vienkryptingumas, tarpininkavimas perduodant reklamą, reklamos tikslų slėpimas, idėjiškumas, teisingumas, konkretumas, planingumas. Svarbu pažymėti, kad būdingas šiuolaikinės reklamos bruožas yra tas, kad reklama įgauna naują vaidmenį, nes ji į valdymo procesą įtraukia pramonės ir paslaugų firmų gamybos bei pardavimų veiklą.