Pagrindinės duomenų fizinio perdavimo sąvokos

Pagrindinės duomenų fizinio perdavimo sąvokos

Kompiuterio techninė įranga duomenis į ryšių linija perduoda nuosekliais bitu srautais. Šie duomenų bitai linijoje gali būti vaizduojami diskrečiaisiais (skaitmeniniais) arba tolydžiaisiais (analoginiais) signalais.

Diskretieji signalai – tai impulsų seka, kurios skirtingi signalo lygiai atitinka bitų reikšmes. Tokiais signalais dažniausiai perduodama informacija iš kompiuterio pagrindinio įrenginio į jo įvairius išorinius įrenginius (terminalus, spausdintuvus) ir atgal.

Tolydieji signalai – yra sinusoidės pavidalo. Čia skirtingas bito reikšmes gali atitikti
skirtingas signalo pasikartojimo periodas. Tolydžiaisiais signalais išreikšta informacija dažniausiai perduodama telefoninėmis linijomis.

Read More